Bait Breath (Japan)

c :  
 • U30 Fish Tail 2
  Bait Breath U30 Fish Tail 2

  Fish Tail - . "-", , , . - Fish Tail 2" , , . , " " - , . , , "" "", , , - . , - , Bait Breath , . Fish Tail - !
   

  13
 • U30 Fish Tail 2.8
  Bait Breath U30 Fish Tail 2.8

  Fish Tail 2,8" - , , .   . , , - , - . , - . - , , . - - . ! , !

  13
 • U30 Fish Tail 3.3
  Bait Breath U30 Fish Tail 3.3

  Fish Tail 3,3" - , , .  , , - , - . , - . - , , . - - . ! , !

  13
 • U30 Fish Tail Shad 2.8
  Bait Breath U30 Fish Tail Shad 2.8

  Fish Tail Shad 2,8" - Fish Tail. "" - , , . , - , , . , , ... Fish Tail Shad , . - !

  13
 • U30 Fish Tail Curly 2.5
  Bait Breath U30 Fish Tail Curly 2.5

  Bait Breath "Fish Curly" - "Fishtail", . - , - , , . , - . Fish Curly - . , , "Bait Breath" - , .

  13
 • U30 Fish Tail Curly 3.5
  Bait Breath U30 Fish Tail Curly 3.5

  Bait Breath "Fish Curly" - "Fishtail", . - , - , , . , - . Fish Curly - . , , "Bait Breath" - , .

  13
 • Bugsy 2.5
  Bait Breath Bugsy 2.5

  Bait Breath, , . - Bugsy. , "" , - . "", . , , . - , - ,  Bugsy , . 
  - 2,5" - 1 . , -   Bugsy . , - !

  13
 • Bugsy 3.5
  Bait Breath Bugsy 3.5

  Bait Breath, , . - Bugsy. , "" , - . "", . , , . - , - ,  Bugsy , . 
  - - 3,5" - -. , -   Bugsy . , - !

  13
 • U30 Mosya 1.5
  Bait Breath Mosya 1.5

  Bait Breath "Mosya" - "". , , . - , "" . Mosya , . , , . , "" , "" Bait Breath , ...

  13
 • U30 Needle 2.5 (20 )
  Bait Breath U30 Needle 2.5 (20 )

  - - , , 1. - ( , ), U30 Needle 2,5" , . - , ( ) . , , . Needle , - . - "" , . , "" ... , U30 Needle 2,5" , .

  13
 • U30 Mosya 2
  Bait Breath Mosya 2

  Bait Breath "Mosya" - "". , , . - , "" . Mosya , . , , . , "" , "" Bait Breath , ...

  13
 • U30 Mosya 3
  Bait Breath Mosya 3

  Bait Breath "Mosya" - "". , , . - , "" . Mosya , . , , . , "" , "" Bait Breath , ...

  13
 • U30 Rush Crow 2
  Bait Breath U30 Rush Crow 2

  - . , , (, , ) - . Rush Craw Bait Breath - , , , . "" ( , , ). ! , , , , . Bait Breath , - . ,

  13
 • U30 Rush Crow 2.8
  Bait Breath U30 Rush Crow 2.8

  - . , , (, , ) - . Rush Craw Bait Breath - , , , . "" ( , , ). ! , , , , . Bait Breath , - . ,

  13
 • U30 Rush Crow 3.5
  Bait Breath U30 Rush Crow 3.5

  - . , , (, , ) - . Rush Craw Bait Breath - , , , . "" ( , , ). ! , , , , . Bait Breath , - . ,

  13
 • Needle Real Fry 2
  Bait Breath Needle Real Fry

  - - , , 1. - ( , ), Needle RealFry 2" , . - , ( ) . , , . Needle , - . - "" , . , "" ... , Needle RealFry 2" , .

  11
 • Needle 2.5
  Bait Breath Needle 2.5

  - - , , 1. - ( , ), Needle RealFry 2,5" , . - , ( ) . , , . Needle , - . - "" , . , "" ... , Needle RealFry 2,5" , .

  11